Forside  Konkret eksempel   Baggrund   Analyser din tekst

Udtrykskategorier.
 

Oversigt over de væsentligste af de de anvendte kategorier:

- Den retningsmæssige struktur:
Retning hen imod det der ønskes opnået.
Retning væk fra det der ønskes undgået (inkl. negationer – ikke, nej).

- Muligheds-/løsningsorientering:
Divergent (mulighedsorienteret) struktur (at ting kan lade sig gøre).
Konvergent (løsnings-/procedureorienteret) struktur (at noget skal gøres, på en bestemt måde).

- Tidsmæssig struktur:
Spontan/umiddelbar struktur (ikke opmærksomhed på tid).
Tidsmæssigt planlæggende struktur (ansvar for at udnytte tiden)

- Handlingsmæssig struktur:
Aktivitet.
Reflektion.

- Tillidsmæssig struktur:
Automatik, tillid.
Skepsis, fokus på dokumentation/beviser og kontrol.

- Referencegrundlag:
Indre reference (indre årsag).
Ekstern reference (ydre årsag).

- Ekstrovert/introvert orientering.

- Social dimension:
Uafhængighed (1. person ental, jeg/mig/min).
Samarbejde (1. person flertal, vi/os/vores).

- Proces-/tingsdimension:
Proces (menneske) orientering.
Ting (opgave, resultat) orientering.

- Abstraktionsniveau:
Abstraktion/intuition.
Konkret/sansebaseret.

- Ligheds-/forskellighedsdimension:
Lighed/kontinuitet/slægtskab/harmoni (og ...).
Forskellighed/diskontinuitet/afvigelse/konflikt (men ...).

- Rationalitet/emotionalitet:
Tænke/nøgtern/rationel/kognitiv.
Føle/sensitiv/emotionel/kropslig.

- Sansemæssigt repræsentionssystem.
Visuelt (objektiverende).
Auditivt (betydningsorienteret).
Kinæstetisk (kropsligt), inkl. olfaktorisk (duftindtryk) og gustativt (smagsindtryk).

Dit abonnement giver adgang til en standardiseret anvendelse af udtrykskategorierne. I forbindelse med konkrete opgaver kan tingene tilpasses den enkelte brugers og behovene i den enkelte virksomhed/organisation.

Læs mere om udviklingsarbejdet bag sitet, herunder også om den udarbejdede models struktur og indbyggede begrænsninger.
 

Se et konkret eksempel
Læs mere om udviklingsarbejdet bag sitet, herunder også om den udarbejdede models struktur og indbyggede begrænsninger
Analyser din tekst

  webmaster

interaction.dk   gadvide.dk  iwonder.biz   udtrykdigselv.dk


InterAction I/S
Margrethevej 28, DK-2900 Hellerup, Phone +45 4052 3114, Fax +45 3962 3184
Contact Olfert Rahbek, Partner, M.Ec. and Bus. Adm., Mobile +45 4052 3114
Copyright © 1994-2001