Forside   Anbefalet arbejdsproces   Metoden bag(#2)   Konkret eksempel  Analyser din tekst

 

Vores metode.

De tilbagemeldinger, som du kan skaffe dig her, gives ud fra en modellering af det danske sprog på enkeltords plan.

Når du har prøvet at arbejde med tingene, vil du have et erfaringsgrundlag for at bedømme de muligheder, der hermed er til rådighed for dig.

Du vil også lægge mærke til, at den gennemførte modellering indebærer nogle kompromisser. Den mest vidtrækkende er selvfølgelig, at vi begrænser os til at arbejde med det skrevne sprog. Ud over dette består det vigtigste kompromi i, at tilbagemeldingerne gives uden hensyntagen til den sammenhæng (kontekst), som teksten skal anvendes i, eller som teksten på anven vis afspejler.

Er du for eksempel virksomhedsleder, politiker, eller foredragsholder? Softwaren bag udtrykdigselv.dk kender intet dertil – og følgelig får du en tilbagemelding, som kræver noget af dig selv - du skal også tolke med selv.

Du vil sikkert også opleve at enkelte ord er kategoriseret på en anden måde, end du synes. Vi regner med, at det gælder 5% af alle ord. Disse kommer fra følgende tre kilder:

1. En række ord er betydningsforskellige. Disse ord staves (udtales også ofte) ens, og har flere betydninger. F.eks. have = stedet hvor æbletræerne står – eller det at have købt en pose æbler – eller have i betydningen at besidde et æbletræ. Et andet eksempel er gode = tillægsord (velsmagende æbler), gode = navneord (æbletræer er et gode ved salg af huset). Man skal kende den konkrete sammenhæng for at vide hvilken betydning, der er mest sandsynlig.

Sådanne ord er placeret i en restkategori. Andre eksempler på ord i denne kategori er ordene ”det, der, som, i”. Ved modelleringen er mindre end 1% af alle ord placeret her. Det bør dog bemærkes at de i en konkret tekst kan udgøre 15-25% af alle optalte ord, da de indgår i stort set enhver sætning. Dette betyder også, at de i sig selv ikke indeholder nogen væsentlig betydning, deres rolle er, at få grammatikken til at fungere.

2. Forskelle i oplevelser. Forskellige mennesker kan tænke på samme genstand med vidt forskellige følelsesmæssige ladninger. F.eks. frihed til noget – frihed fra noget.

3. Simple fejl. Vi har gjort os stor umage med modelleringsarbejdet, og der kan alligevel forekomme slåfejl. Dette beklager vi og vi er selvfølgelig meget interesseret i at høre fra dig, hvis du konstaterer en sådan.
 

Læs mere om metoden.
Gå til analyse af din egen tekst.

  webmaster

interaction.dk   gadvide.dk  iwonder.biz   udtrykdigselv.dk


InterAction I/S
Margrethevej 28, DK-2900 Hellerup, Phone +45 4052 3114, Fax +45 3962 3184
Contact Olfert Rahbek, Partner, M.Ec. and Bus. Adm., Mobile +45 4052 3114
Copyright © 1994-2001