Forside   Anbefalet arbejdsproces   Udtrykskategorier  Konkret eksempel   Analyser din tekst

Vores metode (fortsat).

”Gå ikke i byen
efter det du allerede har.
Vi på udtrykdigselv.dk
vil gerne fremme en proces,
hvor du opdager
hvad dét er!”

Tilbagemeldingerne gives ud fra nogle sproglige kategorier, ialt 60 forskellige. Disse afspejler nogle grundlæggende mønstre i tænkning, emotionelle processer og øvrig adfærd.

Vi har hentet inspiration i de såkaldte ProcesPræferencer, der afspejler vaner, præferencer og evner. Tilsammen er de en struktur, der kommer til udtryk i hvad vi gør, hvordan vi gør det og hvorfor vi gør det. Nogle af de vigtigste Procespræferencer findes bl.a. hos Jung (Psychological Types). Nogen af ProcesPræferencerne omtales også som MetaProgrammer.

Der er ikke tale om en statisk model. Vi kan vokse med en opgave ... og lære gennem hele livet.

Vore handlinger og ord – dvs. det vi udtrykker - kan opfattes som objektive produkter af vores subjektive personlighedsstruktur. Det kan være vanskeligt at erkende mønstrene i egen adfærd – men en mulig erkendelsesvej kan gå gennem arbejdet med de anvendte kategorier, der kan bruges til at rette søgelyset, hvor man tidligere har haft en ”blind plet” – eller været uopmærksom.

Man mener måske om sig selv, at man tænker og formulerer sig meget sagligt og konkret. På denne baggrund kan man være interesseret i at lære mere om, hvad det indebærer at tænke og formulere sig visionært og abstrakt. Typisk bliver både evnen til at formulere sig konkret OG abstrakt styrket når man kan operere ud fra en bevidsthed om dem begge.

Tilsvarende sammenhænge gælder for de øvrige kategorier. Mange af dem indgår således i par, to og to. Andre indgår i sæt á tre. Nogle få står alene.

 

Læs om den anbefalede arbejdsproces
Se oversigt over Udtrykskategorier
Analyser din tekst

  webmaster

interaction.dk   gadvide.dk  iwonder.biz   udtrykdigselv.dk


InterAction I/S
Margrethevej 28, DK-2900 Hellerup, Phone +45 4052 3114, Fax +45 3962 3184
Contact Olfert Rahbek, Partner, M.Ec. and Bus. Adm., Mobile +45 4052 3114
Copyright © 1994-2001