Forside  Konkret analyseresultat  Sproglige virkemidler  Analyser din tekst

Teksteksempel

Anders Fogh Rasmussen på Færgen Sjælland, 20. november 2001
 

  Her følger et nøje afskrift af talen, som den blev gennemført.

I sagens natur er der tale om en fremlæggelse, der bliver afbrudt af store bifald. Disse steder i teksten er markeret med ”...”.

”Tak.
Tak allesammen.
Mange tak for en meget flot og også lidt uventet velkomst.
Tak skal i ha.
Dagen i dag. Dagen i dag har været en historisk dag.
Alt tyder på, alt tyder på at Venstre nu er Danmarks største parti.
Ven ... ja, Venstre har i dag fået det store gennembrud som det brede moderne folkelige parti.
Og der er mange, der er mange som jeg i aften føler en stor stor taknemmelighed overfor.
Først og fremmest vil jeg naturligvis rette en meget meget dybfølt og varm tak til de hundredetusinder af danskere som i dag har sat deres kryds ud for venstre og dermed betroet os en stor tillid.
Jeg kan sige til Jer: Vi vil forvalte den tillid med ydmyghed, med omtanke, med ansvarlighed.
Vi siger tak fordi I har vist os Jeres tillid, vi vil gøre vores yderste for at leve op til den.
Dernæst, dernæst vil jeg rette en meget meget varm tak til jer allesammen, til venstres tillidsfolk og medlemmer og medarbejdere over hele landet som har slidt og slæbt i den her valgkamp og været med til at skabe det flotte resultat som vi har oplevet i aften. Tak skal i ha allesammen, over hele landet.
Og jeg vil også rette en en særlig tak til venstres mange unge, i venstres ungdom. I har, I har ydet en fantastisk indsats. Det, I har været smittende i Jeres begejstring, Jeres entusiasme. Det har simpelthen været fedt at arbejde sammen med Jer. I har ... I har gjort det til ... I har virkelig gjort det til en fornøjelse at føre en sådan valgkamp.
Og i den forbindelse vil jeg også rette en meget meget varm tak til de mange frivillige, der var med til at gøre min busturné rundt i hele landet til en stor succes. Tak skal I ha for Jeres store indsats.
Jeg vil rette en tak til vore medarbejdere i venstre på Christiansborg og i Venstres Landsorganisation. I har i den her valgkamp knoklet og sørget for at vi kunne få vores budskab ud, vi kunne give svar på de spørgsmål folk stillede og at vi også ku afvise de falske påstande, der blev sat i omløb, tak skal i ha.
Og jeg vil gerne, og jeg vil gerne om vi her i aften samler vores tak til én person, som jeg i mange mange år har arbejdet tæt sammen med, et menneske som har kvaliteter jeg sætter utrolig højt, som har slidt og slæbt for venstre, som jeg har delt både opgang og nedgang med, glæder og også sorger, en som er utrættelig i sit arbejde for venstre, og som altid loyalt arbejder for venstres ideer, jeg vil gerne at vi alle sammen adresserer denne tak til vores partisekretær Claus Hjort Frederiksen.
Det er ... denne denne aften, denne aften er en stor aften for os i venstre. Jeg føler at det vælgerne har gjort i aften det er at belønne venstre for at vi fra start til slut har ført en positiv valgkampagne, hvor vi har koncentreret kræfterne om at lægge venstres politik klart, tydeligt og kontant frem og vi har afstået fra kritik af andre og jeg opfatter samtidig valgresultatet sådan, at vælgerne har sagt klart nej til dem der ikke har andet at byde på end kritik og negativ skræmmekampagne.
Vi er i aften af vælgerne blevet belønnet med en stor fremgang og det er det der har ført til at jeg i aften tør sige at venstre er nu det store moderne, folkelige parti i Danmark med appel til alle grupper i den danske befolkning.
Det er nu vores ... Det er nu vores opgave at føre det danske samfund frem mod nye mål. Det er vores opgave at formulere en vision for det danske velfærdssamfund i det 21 århundrede.
Jeg opfatter også dette valg sådan, at der er gjort op fra den danske befolknings side med den tankegang, at man kan dele befolkningen ind i, at der er dem og der er os.
Vi står overfor et moderne samfund hvor fællesskabet i samfundet ikke bestemmes af tilhørsforhold til en bestemt gruppe; fællesskabet i det moderne samfund det bestemmes af det at være fælles om nogen værdier og nogen holdninger. Det er det vi skal bygge på i venstre som det store brede folkelige parti: Vi skal skabe et samfund, hvor den enkelte har frihed til at forme sit liv; hvor vi altid sætter mennesket frem for systemet, et samfund hvor vi gør op med umyndiggørelse, ensretning og stive systemer.
Men, men samtidig så skal vi være meget bevidste om at vi også har et ansvar, vi skal skabe et samfund, hvor der er et veludbygget socialt sikkerhedsnet, sådan at dem der kommer i nød, dem der trænger til hjælp de er sikre på, at der er hænder der vil hjælpe, så de kan komme på fode, igen. Og og ingen skal tvivle om at for venstre vil det altid være et altoverskyggende må, l at vi sikrer beskæftigelsen i vores samfund så den danske befolkning kan føle sig tryg i dagligdagen.
Vi tager vores udgangspunkt i at vi danskere, vi er stolte over de værdier, som det danske samfund bygger på. Men det er netop bevidstheden om kvaliteten i de værdier som det danske samfund bygger på som skal give os overskudet til at vi også engagerer os internationalt og aldrig lukker os inde i selvtilstrækkelighed.
Det vil for os altid være vigtigt at udvikle det danske samfund sådan at vi kan begå os internationalt. Man kan sige det, man kan sige det på den måde at ved netop at være tro mod egne værdier kan vi være åbne over for impulser udefra. Og det er denne vision for udviklingen af det danske samfund i det 21. århundrede, som jeg vil lægge alle kræfter i at realisere.
Jeg glæder mig på denne aften over den tillid som så mange i den danske befolkning har vist venstre og har vist mig.
Jeg vil gerne sige at jeg føler i denne situation personligt et meget meget stort ansvar og jeg vil forvalte denne tillid med stor ydmyghed.
Jeg har været ude i alle kroge af det danske samfund. Der er mange ting der går godt. Men der er også nogen ting der går mindre godt. Jeg har også mødt mennesker, som har brug for hjælp, og det vil jeg gerne understrege, at for mig vil det altid være af den største vigtighed at mennesker, der der har brug for hjælp at de får hjælp.
Se, sådan en aften hvor vi med rette glæder os og fester i her venstre der skal vi huske på at vi har fået et flot resultat, men det er selvfølgelig ikke alle der har stemt på venstre. Og derfor vil jeg også en sådan aften sige at netop sådan en aften der er det vigtigt at vi i venstre er meget opmærksomme på det ansvar vi har og vi gør os klart at nu har vi også et ansvar i forhold til dem som tabte dette valg og som ikke har stemt på venstre.
Og det vil jeg gerne, jeg vil gerne understrege at skulle det blive betroet mig at blive landets statsminister, så vil jeg føle det som en stor stor opgave at jeg netop er statsminister for hele befolkningen, jeg vil føle det som en stor opgave at samle det danske folk. Og derfor, og derfor vil jeg lægge op til at de nødvendige reformer af det danske samfund gennemføres i et bredt samarbejde fordi det er min klare opfattelse at netop brede flertal bag de nødvendige reformer er det der skaber de mest holdbare løsninger og det er det der skaber tryghed i befolkningen. Og så vil jeg her til sidst sige til alle Jer, nu skal I endelig feste, I har grund til det, I fortjener det, men husk så alle sammen at når I har festet i aften og i nat så venter der i morgen en hverdag, en hverdag hvor så er det ansvaret der gælder og der skal vi vise at vi i venstre kan forvalte den tillid som er blevet vist os i dag at vi kan omsætte det til resultater til gavn for hele det danske samfund.”
 


Sproglige virkemidler 
Analyser din tekst

  webmaster

interaction.dk   gadvide.dk  iwonder.biz   udtrykdigselv.dk


InterAction I/S
Margrethevej 28, DK-2900 Hellerup, Phone +45 4052 3114, Fax +45 3962 3184
Contact Olfert Rahbek, Partner, M.Ec. and Bus. Adm., Mobile +45 4052 3114
Copyright © 1994-2001