Forside  Afklaring af problem (gadvide.dk)  Analyser din tekst

 

Skaf dig det bedst mulige udbytte.
 

”Speak softly and carry a big carrot.”
Howard Lever

For det første:
Mind dig selv om, at tage ansvar for din egen læreproces. Det er dig der bruger denne proces til at komme videre med din tekst = dit produkt. Og videre med dig selv, som den der skabte produktet.

For det andet:
Arbejd fortrinsvis med dine egne tekster. Du vil have lettest ved at forholde dig til de tilbagemeldinger som du modtager på en tekst, som du selv er forfatter til.

For det tredje:
Gør dig dit formål klart: Hvad er det jeg ønsker at udtrykke med denne tekst? Er der noget bestemt, jeg ønsker at opnå?

For det fjerde:
Gør dig din baggrund klart: Hvad er min særlige baggrund for at udtrykke disse ting, i denne sammenhæng, på dette tidspunkt?

For det femte:
Gør dig sammenhængen klart: Hvad er sammenhængen teksten fremstår i og indgår i? Er der noget, der i særlig grad vil være bestemmende for hvordan teksten vil blive forstået og anvendt?

For det sjette:
Arbejd først med teksten afsnitsvis. Det kan f.eks. være en god ide at analyse en indledning for sig og for eksempel arbejde med, at den anslår den ønskede grundtone.

For det syvende:
Vær også opmærksom på omfanget af de enkelte afsnit samt deres indbyrdes rækkefølge. Fortælles historien med en passende rytme? Med en logisk eller interessant sekvens?

For det ottende:
Koncentrer dig om de enkelte tilbagemeldinger i tre omgange:
a. Det som du du kan genkende, om som blot bekræfter det du havde til hensigt at udtrykke.
b. Det som du umiddelbart bliver overrasket over: Her er der mulighed for at forstå hvad mere og hvad andet teksten udtrykker.
c. Det som du ikke kan få til at passe eller på anden måde ikke kan bruge. Lad det eventuelt ligge lidt – måske kan du alligevel bruge det, når du har tænkt nærmere over tingene.

For det niende:
Tag et samlet overblik: Hvad er det samlede billede? Lykkes jeg med at udtrykke det jeg ønsker at udtrykke? Er der detaljer, der med fordel kan justeres?

For det tiende:
Det som du kan gøre her, har ikke tidligere været muligt, 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året. Så nyd det!

Og alt godt kan blive bedre. Send meget gerne dine kommentarer og ideer til forbedring og videreudvikling til os.
 


Læse om muligheder for bistand til problemudforskning/-formulering
Du kan nu gå videre til analysen

  webmaster

interaction.dk   gadvide.dk  iwonder.biz   udtrykdigselv.dk


InterAction I/S
Margrethevej 28, DK-2900 Hellerup, Phone +45 4052 3114, Fax +45 3962 3184
Contact Olfert Rahbek, Partner, M.Ec. and Bus. Adm., Mobile +45 4052 3114
Copyright © 1994-2001